Pojištění právní ochrany

Kategorie : Pojištění

Pojišťovna nechce plnit či má značné zpoždění s plněním? Nechce vám pojišťovna dokonce uznat vaši oprávněnou reklamaci? Pak využijte pojištění právní ochrany, kdy je podporován pojištění při prosazování svých právních zájmů. Je vám tak zmírněno riziko vzniklých nákladů. Pojištění právní ochrany je ideální pro odstranění či zmírnění důsledků nahodilých právních sporů. Pojišťovna hradí náklady za poradenství, mimosoudní jednání, ale také za soudní řízení. Peníze se vztahují na náklady specialistů, právních zástupců a také na poplatky na soudní řízení. Pokud se cítíte v některé oblasti života rizikoví, pak vám pojištění právní ochrany určitě poslouží. Můžete si vybrat právní ochranu vztahující se na motorová vozidla, řidiče, úraz při výdělečné činnosti, zaměstnance v pracovněprávních sporech, ale také na fyzické osoby mající spory s jejich majetkem.

Pojistná částka se za rok pohybuje od pěti set do třech tisíc korun, vše záleží na druhu pojištění či kombinaci jednotlivých produktů. Máte možnost docílit i zajímavých slev, které pojišťovny nabízí. Dbejte na svá práva a nenechte s sebou mávat. Sjednejte si právní ochranu podnikatelů, nemovitosti či rodiny. Můžete tak předejít komplikacím a vysokým nákladům při řešení sporů.

Články a komentáře