Zdravotní pojištění

Kategorie : Pojištění

Když se řekne zdravotní pojištění, pak je potřeba rozlišovat zákonné zdravotní pojištění a komerční zdravotní pojištění. Zákon stanovuje, že každý musí měsíčně odvádět pojištění daným zdravotním pojišťovnám. Co se však týče komerčního pojištění, pak je na každém z nás, zda jej uzavřeme či nikoliv. Často je tento produkt nazýván jako soukromé zdravotní pojištění, kdy se klient pojišťuje proti riziku ztráty příjmu, které může vzniknout v případě úrazu či nemoci. Pak je pojištěnému vyplácena částka sjednána ve smlouvě po dobu, kdy je pojištěnému uznána pracovní neschopnost. Jedná se o velmi výhodný produkt, který je ideální v případě, že splácíte hypotéku či leasing. Pokud pak onemocníte, nebudete mít dostatečně vysoký příjem, abyste splatili hypotéku, a proto nastupuje na scénu soukromé zdravotní pojištění. Jedná se o druhý zdroj příjmů.

U soukromého zdravotního pojištění se však nikdo nemůže pojistit na smrt. Zdravotní pojištění je určené zejména pro zaměstnance, podnikatele, ale také lékaře. Osoby nemající trvalý pobyt v České republice, studenti v rámci brigád a osoby starší 55 let si komerční zdravotní pojištění sjednat nemohou. Cena za pojištění se odvíjí od pohlaví, věku a také výši denní dávky.

Články a komentáře